DLM-R Liderlik Testi

Dinamik Liderlik Modeli iki ölçek ile çalışmaktadır. Birincisi Enneagram Kişilik Ölçeği (EKÖ), diğeri ise Dinamik Liderlik Stilleri Ölçeği (DLSÖ)’dir. Raporlar bu iki ölçek kullanılarak hazırlanmaktadır. 

EKÖ ile bireyin kişisel potansiyelleri tespit edilirken, DLSÖ ile kişinin liderlik potansiyelleri deşifre edilmektedir. İki ölçek bir arada kullanılarak, kişinin liderlik stillerine yönelme eğilimleri bilimsel olarak tespit edilebilmektedir.

EKÖ’nün makale yayınına ulaşmak için  burayı tıklayınız>>>

Enneagram Kişilik Ölçeği (EKÖ) ve Dinamik Dokuz Liderlik Stili Ölçeği (DLSÖ) ni akademik araştırmalarınızda atıf yapmak koşulu ile izin almadan kullanabilirsiniz.

Ölçeklerin maddeleri ve psikometrik özelliklerini aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Enneagram Kişilik Ölçeği:

Dinamik Dokuz Liderlik Stili Ölçeği:

 DLM-R: Dinamik Liderlik Modeli Raporlama

Model kapsamında, DLM-R kişilik, kariyer ve liderlik stilleri raporları verilmektedir. 

DLM-R, Enneagram Kişilik Ölçeği (EKÖ) ve Dinamik Liderlik Stili Ölçeğini (DLSÖ) kullanarak 3 farklı rapor üretmektedir.

 DLM-R: Enneagram Kişilik Raporu

* Enneagram Kişilik Tiplerinin Tespiti

* Kişilik Tiplerinin Ayrıntılı Özellikleri

* Kişilik Tiplerinin Stres ve Öfke Potansiyelleri

 DLM-R:  Kariyer Raporu

*Enenagram Kişilik Raporu

* Enneagram Kariyer Raporu

o  Kişilik tipi için uygun departmanlar

o  Kişilik tipi için uygun kariyer seçenekleri

o  Kişilik tipi için uygun olmayan kariyer seçenekleri

DLM-R: Liderlik Stili Raporu

*  Enneagram Kişilik Raporu

* Kariyer Raporu

* Liderlik Stilinin Tespiti

o  Doğal liderlik Stili

o  Vurgulanan Liderlik Stili

*Liderlik Stillerinin ayrıntılı özellikleri

*Liderlik Stillerinin Zihni Modelleri, Duygusal Potansiyelleri,

* Liderlik Stilinin İletişim Potansiyelleri, Takımla Çalışma Potansiyelleri ve Karar Verme Potansiyelleri ve Çatışma Potansiyellerinin güçlü yönleri, zayıf yönleri ve gelişim önerileri

DEQ-R: Dinamik Duygusal Zeka Raporu

Dİnamik Duygusal Zeka ölçeği ile duygusal zekanızı ölçebilir, kişisel farkındalık kazanabilirsiniz. Dinamik Duygusal Zeka Ölçeği halihazırda 65 sorudan oluşup 6 alt boyut ve ortalama puan ile size rapor sunmaktadır.

* Konsatrasyon: Gerçek zamanlı yaşama.
* Kabulleniş: Gerçeği kabullenme.
* Bilinçli çözüm: Problemlere bilinçli yaklaşım.
* Saf İrade: Eyleme geçme ve eylemi sürdürme iradesi.
* Empati: Başkalarının duygularını anlama ve destek olma.
* Ortalama: Dinamik duygusal zeka puan ortalamanız.

DLM-R profesyonel ürünlerinden yararlanmak için https://dinamikliderlik.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Her iki ölçeğin psikometrik göstergeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.