Dokuz Kişilik Tipinin Özellikleri

Enneagram’a göre dokuz farklı kişilik tipinin genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

Kişilik Tipi 1. Mükemmeliyetçi-Eleştirmen
Güdü Değerlerimizi yaşamak, doğru olan şeyi yapmak ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek
Stratejik öncelik Doğru olanı yapmak
Belirgin özellik Eylemin doğruluğunu hissetmek isterler
Erdem Dinginlik
Tutku (Zaaf) Öfke, içerleme
Savunma mekanizması Karşıt tepki verme
Düşünme tarzı Ayrıntılı düşünme
Güçlü Yönleri İdealist, düzenli, titiz, disiplinli, planlı, işini doğru yapan, öğretici, vicdanlı, prensipli
Gelişmesi Gereken Yönleri Eleştirel, esnek olmayan, aşırıcı detaycı, tartışmacı, muhalif, kusur bulucu, uzlaşmaz, yargılayıcı
Kaçındığı Şeyler Yanlış ya da uygunsuz davrandığı için eleştirilmek veya suçlanmak
Temel Korkusu Yanlış/kötü yapmak
Benlik takılması İçerleme, yargılama
Savunma cümlesi Eleştirmiyorum, doğru olanı yapılmasına çalışıyorum
Kişilik Tipi 2. Yardımsever-Sitemkar Verici
Güdü Yardımsever olmak, sevgi vermek ve almak
Stratejik öncelik İlişki kurmak
Belirgin özellik Coşkun ve aşırı arkadaşça
Erdem Alçak gönüllülük
Tutku (Zaaf) Kibir
Savunma mekanizması Bilinç altına itme
Düşünme tarzı Empatik düşünme
Güçlü Yönleri Empatik, ilgili, anlayışlı,  destekleyici, cömert, şefkatli, dost canlısı
Gelişmesi Gereken Yönleri Aşırı fedakar,  sahiplenici,  alıngan,  konsantre olamayan,  duygularını aşırı dışa vuran,  kontrol edici yönlendiren,  dolaylı
Kaçındığı Şeyler İhtiyaçlarını belli etmek, bencilce davranmak, yalnız kalmak
Temel Korkusu Reddedilmek
Benlik takılması Pohpohlama
Savunma cümlesi Yönlendirmiyorum, sadece yardımcı olmak istiyorum
Kişilik Tipi 3. Başarı Odaklı – İmaj Bağımlısı
Güdü Bir şeyleri başarmak ve başarı ve katkıda bulunma hissine sahip olmak
Stratejik öncelik İmrenilen olmak
Belirgin özellik İşe ve başarıya yönelir
Erdem Doğruluk, sahicilik
Tutku (Zaaf) Aldatma, yalancılık
Savunma mekanizması Özdeşleşme
Düşünme tarzı Üretken düşünme
Güçlü Yönleri Enerjik, verimli, sonuç odaklı, çalışkan, içten motivasyonlu, pratik, sorumluluk sahibi, motive edici
Gelişmesi Gereken Yönleri Kendi aşırı önemseyen, aşırı rekabetçi, hile -göz boyama, işkolik, ben merkezli, savunmacı, yüzeysel, kinci
Kaçındığı Şeyler Reddedilmek, değersiz olmak, başarısız görülmek
Temel Korkusu Başarısızlık
Benlik takılması Boşluk, boşunalık
Savunma cümlesi Sabırsız davranmıyorum, sadece işi bir an önce bitirmek istiyorum
Kişilik Tipi 4. Özgün-Traji romantik
Güdü Özel bir şeyler yaratmak ve benzersiz bir şekilde fark edilmek
Stratejik öncelik Farklı olmak
Belirgin özellik Hislerini başka uğraşlarla ifade eder
Erdem Sakinlik ve ölçülü olmak, duygusal denge
Tutku (Zaaf) Kıskançlık
Savunma mekanizması İçe yansıtma
Düşünme tarzı Özgün tasarımcı düşünme
Güçlü Yönleri Özgün, estetik ve güzelliği takdir eden, yaratıcı, derinlik, anlam arayan, kibar, stil sahibi, elegant, sanatçı ruhlu, elitist
Gelişmesi Gereken Yönleri Melankolik,  karamsar, değişken ruh hali,  kendine acıyan,  çabuk öfkelenen,  çekingen, kıskanç, aşırı hassas
Kaçındığı Şeyler Sıradan olmak, basit ve anlamsız bir hayat sürmek
Temel Korkusu Sıradanlaşma
Benlik takılması Melankoli
Savunma cümlesi Duygusal davranmıyorum, sadece kendimi ifade etmek istiyorum
Kişilik Tipi 5. Gözlemci-Araştırmacı
Güdü Dünyanın nasıl işlediğini bilmek ve anlamak
Stratejik öncelik Bağımsız olmak
Belirgin özellik Fikir, kavram ve hayalleri için yaşarlar
Erdem Bağlı olmamak
Tutku (Zaaf) Açgözlülük
Savunma mekanizması Yalıtım
Düşünme tarzı Analitik sorgulayıcı
Güçlü Yönleri Objektif, odaklanabilen, analitik, yeni fikirlere açık, serinkanlı, meraklı, gözlemci, öğrenmeye istekli, öngörü sahibi
Gelişmesi Gereken Yönleri Ketum,  içe dönük,  yalnızlığı seven, soyutlanmış karamsar münakaşacı paylaşmayan, duygularını göstermeyen
Kaçındığı Şeyler İnsanlarla iç içe olmak, bağlanmak, duygusallaşmak, başkalarının ondan aşırı talepte bulunması, kaynaklarının tüketilmesi
Temel Korkusu Bilememek
Benlik takılması Hasislik
Savunma cümlesi İçe kapanık değilim, sadece daha fazla bilgi edinmek istiyorum
Kişilik Tipi 6. Sorgulayıcı- Sadık
Güdü Emniyet ve güvenliğe sahip olmak
Stratejik öncelik Güvende olmak
Belirgin özellik Endişeleri iç kılavuzlarından uzaklaştırır
Erdem Cesaret
Tutku (Zaaf) Korku
Savunma mekanizması Yansıtma
Düşünme tarzı Şüpheci sorgulayıcı
Güçlü Yönleri Sadık, sorgulayıcı, ihtiyatlı, tedbirli, işbirliğine açık, görev bilinci gelişmiş, dürüst, planlı, takım oyuncusu
Gelişmesi Gereken Yönleri Endişeli, savunmacı, kötümser, şüpheci, katı, esnek olmayan, aksi, kontrol edici
Kaçındığı Şeyler Risk almak, yeni ve bilinmeyen durumlar /ortamlara girmek, göz önünde olmak
Temel Korkusu Güvensizlik
Benlik takılması Korkaklık, şüphe
Savunma cümlesi Şüpheci yaklaşmıyorum, sadece işi sağlama almaya çalışıyorum
Kişilik Tipi 7. Maceracı-Ehli Keyf
Güdü Bir hayalin peşinden keyifli ve Tutku (Zaaf)lu bir şekilde koşmak
Stratejik öncelik Heyecan duymak
Belirgin özellik Konudan konuya atlar.
Erdem İtidal
Tutku (Zaaf) Oburluk
Savunma mekanizması Akla uydurma
Düşünme tarzı Yenilikçi hayalci
Güçlü Yönleri Şevkli, neşeli, enerjik,  harekete geçiren,  eğlenceyi seven, deneyime açık, yenilikçi, inovatif,  hayal gücü gelişmiş, spontane
Gelişmesi Gereken Yönleri Maymun iştahlı, hiperaktif, konsantrasyonunu çabuk kaybeden, patavatsız, dağınık, dürtüleriyle hareket eden, hesapsız risk alan
Kaçındığı Şeyler Sınırlanmak, acı duymak, olumsuz duygular, sıkılmak, seçeneklerinin azalması
Temel Korkusu Sınırlandırılmak
Benlik takılması Tasarlama, planlama
Savunma cümlesi Hayalperest değilim, sadece alternatifleri çoğaltmaya çalışıyorum.
Kişilik Tipi 8. Meydan Okuyan-Reis
Güdü Kendimize güvenmek, yaşam denen oyunun ne olduğuna karar vermek, yükümlülük almak ve yükümlülük vermek
Stratejik öncelik Güçlü olmak
Belirgin özellik Kendilerini, bağımsızlıklarını ve canlılıklarını ortaya koyarlar. Yorulur ve yorarlar
Erdem Masumiyet
Tutku (Zaaf) İhtiras
Savunma mekanizması Yadsıma
Düşünme tarzı Uygulayıcı, sonuç odaklı
Güçlü Yönleri Kendinden emin, adil, kararlı, açık sözlü, inisiyatif kullanan, koruyucu, güçlüklere dayanıklı, gözü pek, cesur
Gelişmesi Gereken Yönleri Baskın, aşırı saldırgan, ben merkezli, bildiğini okuyan, kavgacı, uzlaşmaz, talepkar, sahiplenici
Kaçındığı Şeyler Olaylara hakim olamamak, belirsizlik, kontrol edilmek ve kırılganlığını ifade etmek
Temel Korkusu Güçsüz kalmak
Benlik takılması Kin, intikam
Savunma cümlesi Saldırgan değilim, sadece açık sözlüğüm
Kişilik Tipi 9.Barışçı-Uzlaşmacı
Güdü Huzuru bulmak
Stratejik öncelik Huzurlu olmak
Belirgin özellik İç huzur ve yaşam kolaylığına koşarlar
Erdem Hareket
Tutku (Zaaf) Miskinlik
Savunma mekanizması Kendini uyuşturma
Düşünme tarzı Sentezci, dengeleyici
Güçlü Yönleri Arabulucu, uzlaşmacı, uyumlu, sakin, empati kurabilen, yumuşak huylu, kibar, sabırlı, hoşgörülü, yargılamayan, dengeleyici
Gelişmesi Gereken Yönleri Çatışmadan kaçınan, üşengeç, kararsız, inatçı, iddiasız, dalgın, unutkan, harekete geçmekte zorlanan.
Kaçındığı Şeyler Problem oluşturmak, çatışma çıkarıcı davranışlarda bulunmak, mevcut düzenin bozulması, acele etmek,
Temel Korkusu Çatışma
Benlik takılması Kayıtsızlık
Savunma cümlesi Ertelemiyorum, sadece alternatifleri tüm yönü ile değerlendiriyor