Kurumsal

Kurumlar için aşağıdaki hizmet alanlarında eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.  

 

Sunduğumuz hizmetlerde paydaşlarımızın uzmanlık, kalite ve yerindelik arayışlarını karşılıyor, kurumlara kapasitelerine uygun sürdürülebilir çözümler öneriyoruz.

 

 • Dinamik Liderlik 

 

 • Enneagram Kişilik

 

 • Proje Yönetimi (PCM-Tübitak) 

 

 • Stratejik Planlama 

 

 • İç Kontrol 

 

 • Özdeğerlendirme 

 

 • İş ve Eylem Planlaması 

 

 • Örgütsel Gelişim ve Öğrenen Örgüt

 

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 

 • Okul Yönetimi 

 

 • Sınıf Yönetimi

 

 • Kurumsal ve Sosyal Araştırma

 

 • Bilimsel Raporlama