Dinamik Liderlik Eğitimleri

Dinamik Liderlik, liderlik potansiyellerinin stiller üzerinden çalışılarak geliştirilebileceğini savunmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki liderlik seminer ve atölye çalışmaları doğrudan Dr. Abdurrahman Subaş tarafından yürütülmektedir. 

Eğitimler için info@humanakademi.com ve humanakdm@gmail.com adreslerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Dinamik Liderlik (DLM) Gelişim Atölyeleri

Eğitim AdıDinamik Liderlik (DLM) Eğitiminin Amacı / İçeriği / Süresi
DLM Awareness: Dinamik Liderlik Farkındalık Semineri: SunumDinamik Liderlik farkındalık seminerinde enneagram kişilik tipleri, kişilik tiplerinin dinamik dokuz liderlik stiliyle ilişkisi ve DLM liderlik stillerinin özellikleri ele alınıyor. Liderlik stillerinin genel özellikleri, zihni modelleri, temel değerleri güçlü yönleri ve zayıf yönleri ve duygusal potansiyelleri tanımlanıyor. Etkili bir liderlik için liderliğimizi nasıl organize etmemiz gerektiği açıklanıyor. Seminer katılımcılarına DLM-R kişilik tipi ve liderlik stili raporu ücretsiz sağlanıyor. Farkındalık semineri ihtiyaca göre 3-4 saatlik sunum olarak yapılmaktadır.
DLM Development: Dinamik Liderlik Gelişim Atölyesi. İnteraktif SunumDinamik Liderlik gelişim seminerinde enneagram kişilik tipleri, kişilik tiplerinin dinamik dokuz liderlik stiliyle ilişkisi ve DLM liderlik stillerinin özellikleri ele alınıyor. Liderlik stillerinin genel özellikleri, zihni modelleri, duygusal zeka potansiyelleri, stillerin temel değerleri güçlü yönleri ve zayıf yönleri tanımlanıyor. Seminerde doğal liderlik stilimizin karar verme, iletişim, takımla çalışma ve kriz yönetimindeki yetkinlikleri güçlü yönleri, zayıf yönleri ve gelişim önerileri ile ele alınıyor. Etkili bir liderlik için dinamik liderlik döngüsü açıklanıyor. Seminer katılımcılarına DLM-R kişilik tipi ve liderlik stili raporu ücretsiz sağlanıyor. Gelişim semineri talebe göre 6-8 saat arasında, katılımcıların aktif olduğu interaktif sunum olarak yapılmaktadır.
DLM Transformasyon: Dinamik Liderlik Dönüşüm AtölyesiLiderlik, başkalarını etkileme sürecidir. Etkili lider, duygusal zekanın bileşenleri olan duygusal özbilinç, kendini yönetebilme, sosyal farkındalık, diğerlerinin duygularını yönetebilme ve ilişkilerin yönetimi yetilerine sahip yöneticidir.
Dinamik Liderlik, liderliğin kişiliğimiz üzerine inşa edildiği ve liderliğe kendimizden başlayarak çevreye doğru genişlemesi gerektiği tezine dayanan,  çağdaş liderlik kuramları, duygusal zeka kuramı, enneagram kuramı ve bilinçli farkındalık yaklaşımlarıyla zenginleştirilmiş yeni nesil liderlik yaklaşımıdır.
Atölyede, katılımcılarda özfarkındalık, özyönetim, duygu yönetimi, sosyal çevre yönetimi, ilişkilerin yönetimi, değer yönetimi, kriz yönetimi, karar süreçlerinin yönetimi, takım yönetimi ve satış yönetimi süreçleri için içsel disiplin ve donanım oluşturacak müfredat kullanılmaktadır.
Atölyeye katılan liderlere, kurumsal vizyonu takipçilerde heyecanla paylaşılan bir vizyona dönüştürecek sürdürülebilir yeteneklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Atölyede interaktif sunum, vaka çalışması, grup oyunları, ilham veren videolar ve içgözlem paylaşımlarıyla duygusal, eylemsel ve bilişsel potansiyellerin aktif edilmesi amaçlanmaktadır.
DLM Dönüşüm Atölyesi, sistem düşüncesi (5. disiplin) mantığıyla yapılandırılmış, 8 hafta boyunca 3’er saatlik oturumlardan oluşan toplam 24 saatlik kohort koçluk çalışmadır.
DLM Tematik AtölyelerStres ve Öfke Yönetimi Atölyesi: Öfke ve stres yaratan bilişsel kalıplarımızın farkına vararak stres ve öfkeye karşı dayanıklılık geliştirmeyi hedefleyen 24 saatlik kohort koçluk atölyesidir.
Duygu Yönetimi Atölyesi:
Duygusal zayıflık oluşturan bilişsel kalıplarımızı tanıyarak duygusal dayanıklılık ve duygu yönetimi vecerisi kazandırmayı amaçlayan 24 saatlik kohort koçluk atölyesidir.
İnsan Kaynakları Atölyesi:
Örgütün insan kaynaklarını kişilik ve mizaç tipleriyle uyumlu departman yönetimi anlayışıyla yönetip kurumsal motivasyon ve performansa katkı yapacak İK becerilerinin kazandırılmasını hedefleyen 24 saatlik kohort koçluk atölyesidir.
Dinamik Liderlik Sertifika ProgramıEğitim, danışmanlık ve iş süreçlerinde Dinamik Liderlik Modelini kullanmak isteyen ve Dinamik Liderlik eğitimi vermek isteyenler için hazırlanmış 30 saatlik DLM sertifika rogramıdır.  Programda enneagram kişilik tipleri, kişilik tiplerinin liderlik stilleyle ilişkisi, liderlik stillerinin duygusal, bilişsel, eylemsel potansiyellerinin güçlü yönleri, zayıf yönleri ve gelişim önerileri ile örgütsel olarak etkili liderlik becerilerinin kazandırılması için gerekli yöntemler işlenmektedir. İnteraktif sunum olarak gerçekleştirilen program sonunda DLM Eğiticiliği Sertifikası verilmektedir.